WordPress

WordPress je Open Source Content Management System (CMS), često se koristi kao aplikacija za objavljivanje sajtova i blogova, podržan je PHP-om i MySQL-om.

Wordpress ima mnoge specifične karakteristike, uključujući plug-in arhitekturu i predložak sistema.

Wordpress se koristi na više od 13% od 1.000.000 najvećih web stranica.

WordPress je najpopularniji CMS  u upotrebi danas.

Wordpress je prvi put objavljen 27. maja 2003. godine. Objavio ga je Matt Mullenweg. Od avgusta 2010, verzija 3.0 je preuzeta više od 12,5 milliona puta.