Tampon štampa

Tampon štampa je proces kojim se može preneti 2D slika na 3D objekat. To je ostvarivo preko gravirane pločice (klišea) sa koje se slika prenosi putem silikonskog jastučeta na objekat (površinu za ispis).

Tampon štampa se koristi za proizvode koje je na drugi način nemoguće odštampati i to u medicinskoj i automobilskoj industriji, industriji odeće, elektronike, sportske opreme i igračaka. Takođe se može koristiti zananošenje specijalnih funkcionalnih materijala kao što su vodene boje, lepkovi i maziva.

Fizičko-hemijske promene klišea omogućuju pravljenje utisnute slike na koju prianja silikonsko jastuče, a naknadnim spuštanjem jastučeta na objekat ostavlja se ista slika na površini za ispis.

Jedinstvena svojstva silikonskog jastučeta omogućavaju da odabranu sliku ravnog klišea prenosemo na razne površine i oblike (npr cilindrični, sferni, složenih uglova, teksture, konkavni i konveksni).
Izrada klišea

Postoje dve glavne tehnike koje se koriste za kreiranje klišea. Tradicionalna tehnika zahteva izlaganje UV zracima i obuhvata izlaganje fotografija sa filma pozitiva i hemijskog graviranja na fotopolimer ploče. Druga tehnika poznata kao "računar ploča" zahteva laserski graver i podrazumeva lasersko graviranje specijalilne polimer ploče. Iako je druga tehnika pogodna za štampanje na kratke staze ima i nekoliko nedostataka u odnosu na tradicionalnu tehniku.

Za lasersku izradu klišea koristi se vrlo mekana i sa niskim kvalitetom polimer ploča.
Dakle, životni ciklus laserski ugravirane ploče je veoma nizak (10.000 otisaka). Poređenja radi, trdicionalna tehnika može trajati više od 1 milion otisaka.
Primeri tampon štampe

* Medicinski uređaji (hirurški instrumenti, kateter cevi, kontaktna sočiva, itd)
* Golf loptica logotipi / grafika
* Dekorativna dizajn / grafika koji se pojavljuju na igračkama
* Auto delovi ( kontrolna tabla, itd)
* Slova na tastaturi računara
* TV i računarskih monitora
* Identifikacija oznake i redni brojevi za mnoge aplikacije

Izvor: www.stampabeograd.com