Statistika korišćenja web browsera

Statistiku omogućio W3


2013 Internet Explorer Firefox Chrome Safari Opera
February 13.5 % 29.6 % 50.0 % 4.1 % 1.8 %
January 14.3 % 30.2 % 48.4 % 4.2 % 1.9 %
           
2012 Internet Explorer Firefox Chrome Safari Opera
December 14.7 % 31.1 % 46.9 % 4.2 % 2.1 %
November 15.1 % 31.2 % 46.3 % 4.4 % 2.0 %
October 16.1 % 31.8 % 44.9 % 4.3 % 2.0 %
September 16.4 % 32.2 % 44.1 % 4.2 % 2.1 %
August 16.2 % 32.8 % 43.7 % 4.0 % 2.2 %
July 16.3 % 33.7 % 42.9 % 3.9 % 2.1 %
June 16.7 % 34.4 % 41.7 % 4.1 % 2.2 %
May 18.1 % 35.2 % 39.3 % 4.3 % 2.2 %
April 18.3 % 35.8 % 38.3 % 4.5 % 2.3 %
March 18.9 % 36.3 % 37.3 % 4.4 % 2.3 %
February 19.5 % 36.6 % 36.3 % 4.5 % 2.3 %
January 20.1 % 37.1 % 35.3 % 4.3 % 2.4 %
           
2011 Internet Explorer Firefox Chrome Safari Opera
December 20.2 % 37.7 % 34.6 % 4.2 % 2.5 %
November 21.2 % 38.1 % 33.4 % 4.2 % 2.4 %
October 21.7 % 38.7 % 32.3 % 4.2 % 2.4 %
September 22.9 % 39.7 % 30.5 % 4.0 % 2.2 %
August 22.4 % 40.6 % 30.3 % 3.8 % 2.3 %
July 22.0 % 42.0 % 29.4 % 3.6 % 2.4 %
June 23.2 % 42.2 % 27.9 % 3.7 % 2.4 %
May 24.9 % 42.4 % 25.9 % 4.0 % 2.4 %
April 24.3 % 42.9 % 25.6 % 4.1 % 2.6 %
March 25.8 % 42.2 % 25.0 % 4.0 % 2.5 %
February 26.5 % 42.4 % 24.1 % 4.1 % 2.5 %
January 26.6 % 42.8 % 23.8 % 4.0 % 2.5 %
           
2010 Internet Explorer Firefox Chrome Safari Opera
December 27.5 % 43.5 % 22.4 % 3.8 % 2.2 %
November 28.6 % 44.0 % 20.5 % 4.0 % 2.3 %
October 29.7 % 44.1 % 19.2 % 3.9 % 2.2 %
September 31.1 % 45.1 % 17.3 % 3.7 % 2.2 %
August 30.7 % 45.8 % 17.0 % 3.5 % 2.3 %
July 30.4 % 46.4 % 16.7 % 3.4 % 2.3 %
June 31.0 % 46.6 % 15.9 % 3.6 % 2.1 %
May 32.2 % 46.9 % 14.5 % 3.5 % 2.2 %
April 33.4 % 46.4 % 13.6 % 3.7 % 2.2 %
March 34.9 % 46.2 % 12.3 % 3.7 % 2.2 %
February 35.3 % 46.5 % 11.6 % 3.8 % 2.1 %
January 36.2 % 46.3 % 10.8 % 3.7 % 2.2 %
           
2009 Internet Explorer Firefox Chrome Safari Opera
December 37.2 % 46.4 % 9.8 % 3.6 % 2.3 %
November 37.7 % 47.0 % 8.5 % 3.8 % 2.3 %
October 37.5 % 47.5 % 8.0 % 3.8 % 2.3 %
September 39.6 % 46.6 % 7.1 % 3.6 % 2.2 %
August 39.3 % 47.4 % 7.0 % 3.3 % 2.1 %
July 39.4 % 47.9 % 6.5 % 3.3 % 2.1 %
June 40.7 % 47.3 % 6.0 % 3.1 % 2.1 %
May 41.0 % 47.7 % 5.5 % 3.0 % 2.2 %
April 42.1 % 47.1 % 4.9 % 3.0 % 2.2 %
March 43.3 % 46.5 % 4.2 % 3.1 % 2.3 %
February 43.6 % 46.4 % 4.0 % 3.0 % 2.2 %
January 44.8 % 45.5 % 3.9 % 3.0 % 2.3 %
           
2008 Internet Explorer Firefox Chrome Safari Opera
December 46.0 % 44.4 % 3.6 % 2.7 % 2.4 %
November 47.0 % 44.2 % 3.1 % 2.7 % 2.3 %
October 47.4 % 44.0 % 3.0 % 2.8 % 2.2 %
September 49.0 % 42.6 % 3.1 % 2.7 % 2.0 %
August 51.0 % 43.7 %   2.6 % 2.1 %
July 52.4 % 42.6 %   2.5 % 1.9 %
June 54.2 % 41.0 %   2.6 % 1.7 %
May 54.4 % 39.8 %   2.4 % 1.5 %
April 54.8 % 39.1 %   2.2 % 1.4 %
March 53.9 % 37.0 %   2.1 % 1.4 %
February 54.7 % 36.5 %   2.0 % 1.4 %
January 54.7 % 36.4 %   1.9 % 1.4 %
           
2007 Internet Explorer Firefox Mozilla Safari Opera
November 56.0 % 36.3 % 1.2 % 1.8 % 1.6 %
September 57.2 % 35.4 % 1.2 % 1.6 % 1.5 %
July 58.5 % 34.5 % 1.4 % 1.5 % 1.9 %
May 58.9 % 33.7 % 1.3 % 1.5 % 1.7 %
March 58.7 % 31.8 % 1.3 % 1.6 % 1.6 %
January 58.6 % 31.0 % 1.5 % 1.7 % 1.5 %
           
2006 Internet Explorer Firefox Mozilla Netscape Opera
November 60.6 % 29.9 % 2.5 % 0.2 % 1.5 %
September 62.1 % 27.3 % 2.3 % 0.4 % 1.6 %
July 62.4 % 25.5 % 2.3 % 0.4 % 1.4 %
May 63.0 % 25.7 % 2.3 % 0.3 % 1.5 %
March 64.7 % 24.5 % 2.4 % 0.5 % 1.5 %
January 66.0 % 25.0 % 3.1 % 0.5 % 1.6 %
           
2005 Internet Explorer Firefox Mozilla Netscape Opera
November 68.9 % 23.6 % 2.8 % 0.4 % 1.5 %
September 75.5 % 18.0 % 2.5 % 0.4 % 1.2 %
July 73.8 % 19.8 % 2.6 % 0.5 % 1.2 %
May 71.6 % 21.0 % 3.1 % 0.7 % 1.3 %
March 72.5 % 18.9 % 3.3 % 1.0 % 1.9 %
January 74.5 % 16.6 % 3.4 % 1.1 % 1.9 %
           
2004 Internet Explorer   Mozilla Netscape Opera
November 76.2 %   16.5 % 1.7 % 1.6 %
September 79.0 %   13.7 % 2.0 % 1.7 %
July 80.4 %   12.6 % 2.2 % 1.6 %
May 81.9 %   9.5  % 2.4 % 1.6 %
March 82.8 %   7.9 % 2.8 % 1.4 %
January 84.7 %   5.5 % 2.4 % 1.5 %
           
2003 Internet Explorer   Mozilla Netscape Opera
November 84.9 %   7.2 % 2.6 % 1.9 %
September 86.6 %   6.2 % 2.7 % 1.8 %
July 87.2 %   5.7 % 2.7 % 1.7 %
May 87.7 %   4.6 % 3.3 % 1.4 %
March 88.0 %   4.2 % 3.4 % 1.2 %
January 84.6 %   4.0 % 4.0 %  
           
2002 Internet Explorer   AOL Netscape  
November 83.4 %   5.2 % 8.0 %  
September 83.5 %   4.5 % 8.0 %  
July 84.5 %   3.5 % 7.3 %  
May 86.7 %   2.8 % 7.3 %  
March 86.1 %   3.0 % 7.7 %  
January 85.8 %   2.8 % 7.9 %  


Web Browseri koji su korišćeni manje od 0.5% nisu izlistani.