Pretraživač (Search Engine)

Internet pretraživač predstavlja internet servis, čija je svrha traženje informacija na Internetu, i to uglavnom zadavanjem ključnih reči, a mnogo ređe odabirom ponuđenih stavki. Ishod pretrage se najčešće prikazuje kao spisak web sajtova koji sadrže traženu informaciju, uz mogućnost da se ponuđeni web sajtovi posete sa strana pretraživača. Najpoznatiji svetski pretraživač je Google, a često se koriste i Yahoo, Bing, Altavista i Ask.

Za razliku od Web imenika koje održavaju uređivači teksta (ljudi), internet pretraživači deluju po algoritmu ili su kombinacija algoritma i ljudskog upisa.


Kako rade internet pretraživači?

Internet pretraživači skupljaju različite informacije o internet stranicama, uključuju ih u svoju bazu te nude svakom korisniku, koji traži određeni pojam, uslugu, proizvod ili bilo šta drugo.


Sastavni delovi pretraživača

Internet pretraživač ima tri dela:

1. program za prikupljanje podataka s Web stranica koje posećuje (eng. crawler, spider – roboti koji se u prevodu nazivaju “pauk”),

2. indeks (bazu) koji sadrži pojmove koje je program za prikupljanje prikupio tokom svojih poseta Web stranicama (eng. index),

3. pretraživač (postojećeg indeksa tj. sopstvene formirane baze) (eng. search engine).


Kako funkcioniše Google pretraga? (engleski jezik)


Proces rada pretraživača


1. Internet pretraživači rade prikupljajući informacije o mnogim Web stranicama, koje pronađu na samom World Wide Web-u. Te stranice je prikupio Web crawler, spider (“pauk”) – automatizovani Web preglednik koji prati svaki link koji vidi.

2. Sadržaj svake stranice se potom analizira, s ciljem ustanovljavanja načina indeksiranja. Podaci o Web stranicama su spremljeni u bazu podataka indeksa za upotrebu u sledećim upitima (pretragama korisnika).

3. Kada korisnik postavi upit pretraživaču (obično koristeći ključne reči) pretraživač pregleda svoj indeks i osigurava listu najbolje usklađenih Web stranica s kriterijumima, u pravilu sa sažetkom koji sadržava naslov dokumenta, a ponekad i delove teksta.

Korisnost pretraživača zavisi od relevantnosti skupa rezultata koje on daje. Iako mogu postojati milioni Web stranica koje uključuju određenu reč ili izraz, neke stranice mogu biti relevantnije, popularnije ili pouzdanije od drugih. Većina pretraživača primenjuje metode nizanja rezultata s ciljem pribavljanja prvo „najboljih“ rezultata – način rada razlikuje se od jednog do drugog pretraživača.

Postoje opšti internet pretraživači koji pretražuju različita brojna područja ljudskog znanja i delovanja (npr. Google) i specijalizovani internet pretraživači koji pretražuju jedno uže područje ljudskog znanja i delovanja (npr. eBay).