Izrada logotipa‎ > ‎

Šta je to logo?

Logo (logotip)

Logotip (grč. λογότυπος = logotipos), odnosno skraćeno logo je spoj grafičkih elemenata, simbola, ilustracija ili ikona koji označava proizvod, uslugu, preduzeće, događaj, osobu, predmet ili ideju.

To je karakterističan simbol koji se može sastojati od slova (različitih tipografskih stilova), grafike i drugih kombinacija (dodatak slogana).

Oblici, boje, fontovi i ilustracije (slike) se uglavnom razlikuju od ostalih na sličnom tržištu.

To je deo vizuelnog identiteta kompanije i njegova uloga je stvaranje drugačije, jedinstvene slike na tržištu tj. diferenciranje od ostalih.

Prvi cilj logotipa je trenutno prepoznavanje onoga što on označava (proizvod, uslugu, preduzeće, događaj, osobu, predmet ili ideju).

Krajnji cilj logotipa je njegov doprinos jačanju brenda što rezultira većim uspehom firme.


Identitet firme

Identitet je skup svih aktivnosti koje preduzimate sa ciljem da Vas javnost prepozna na način na koji Vi to želite.


Brend i imidž

Brend nije isto što i identitet. Brend predstavlja ime, pojam, znak, simbol, asocijaciju, trgovačku marku ili dizajn i služi za identifikaciju i diferenciranje proizvoda ili usluga proizvođača ili grupe proizvođača od konkurentskih. Brend poseduje funkcionalne i emocionalne elemente koji stvaraju odnos između potrošača i proizvoda ili usluge.

Takođe, ni brend i imidž nisu sinonimi. —Imidž je slika kod potrošača o nekom objektu,  reputacija, formirana od strane klijenata ili potrošača. To je njihovo mišljenje o Vama, vašem preduzeću, proizvodu ili usluzi. Ta reputacija je rezultat zbira Vašeg vizuelnog identiteta (čiji je logo važan deo), poruka koje šaljete, kvaliteta proizvoda ili usluge koje nudite, kao i svih Vaših postupaka. Znači, Vi ili vaš dizajner ne možete da kreirate imidž. Samo javnost to može, i to je razlika. Identitet formirate sami, reputaciju svi ostali kao rezultat niza uticaja, od kojih je najvažniji upravo Vaš.