Ofset štampa

Ravna (ofset) štampa primenjuje se kao indirektna štampa, što znači da se boja sa forme ne prenosi direktno na podlogu, nego se predhodno prenosi na gumenu pokrivku (koja je postavljena na ofsetni cilindar - valjak), a zatim sa nje na materijal za štampu.

Kod ravne štampe štampajući i ne štampajući elementi se nalaze u istoj ravni, a međusobno se razlikuju po svojim fizičko-hemijskim karakteristikama. Štamparska forma je tako odrađena da su štampajuće površine prijemčive za boju, a da odbijaju vodu, dok ne štampajuće površine primaju vodu, a posle vlaženja odbijaju boju. Sredstvo za vlaženje (voda) se prvo nanosi na formu, prekriva u tankom sloju liofobne, ne štampajuće elemente, dok boja koja se na formu nanosi nakon vode prekriva samo liofilne, odnosno štampajuće elemente.

Postoje tehnike ravne, visoke i duboke indirektne štampe. Postupak ravnog ofseta je danas najrasprostranjeniji postupak štampanja, ona pokriva 85 % štamparske delatnosti u celom svetu.
Prednosti

Prednosti ofset u odnosu na druge metode štampe su:
* Dosledno visok kvalitet slike. Ofset štampa daje oštre i čiste slike.
* Brza i laka proizvodnja ploča štampanja.
* Duži radni vek ploča za  štampanje, jer ne postoji direktan kontakt između ploče i površine štampanja. Pravilno razvijene ploče uz primenu optimizovanih boja mogu trajati i do milion otisaka
* Ofset štampa je najjeftiniji način da se proizvede visok kvalitet štampe za komercijalno štampanje u velikim količinama.
Nedostaci

Nedostaci ofset u odnosu na druge metode štampe su:
*Zbog hemijske oksidacije ploče , delovi koji su oštećeni počinju da prihvataju boju.
* Vreme i troškovi u vezi sa proizvodnjom ploče i pripremanje mašine za štampu . Kao rezultat toga, vrlo male količine štampanja sada kreću na digitalni ofset mašine.

Izvor: www.stampabeograd.com