Livestreaming (direktan Internet prenos)

Livestreaming je emitovanje direktnog video (i / ili audio) prenosa događaja putem interneta. Emitovanje se vrši uživo, u realnom vremenu, i korisnik je u prilici da istovremeno vidi događaj koji je u toku čak i na suprotnom kraju sveta.

Livestreaming je različit od on-demand streaminga (streaminga po zahtevu) jer se kod ovog drugog emituje sadržaj koji je prethodno snimljen. Korisnik pristupu sadržaju u vreme u koje on želi bez download-a sadržaja. Najbolji primer on-demand streaminga je YouTube.

Postoje dve različite vrste livestreaminga. U prvom načinu, video sadržaj je dostupan direktno na sajtu i koristi softver koji je već inkorporiran u sam sajt. Kod drugog načina, gledaoci mogu da prate sadržaj samo kroz samostalni Media Player softver (kompjuterska aplikacija), a sajt im samo omogućava link kojim mogu da otvore video unutar softvera.

Slika i zvuk se snimaju upotrebom odgovarajuće opreme. može se koristiti sve od digitalnog kamkodera pa do većeg broja kamera sa video mikserom i reportažnim kolima.

Izlaz iz navedene opreme se uključuje u laptop ili desktop računar.

Pomoću Encoding softvera signal sa računara se kodira u format pogodan za livestreaming

Kodirani signal se putem internet konekcije šalje sa računara na streaming server. Što je veći kvalitet konekcije, kvalitetnija će biti i slika koja se emituje.

Streaming se sa servera re-emituje, u realnom vremenu, ka krajnjim korisnicima putem internet sajta.

Za uspešan livestreaming neophodno je planirati tri ključne stvari: mrežne kapacitete, kapacitete servera i mogućnosti potencijalne publike.

Mrežni kapaciteti: Pre svakog događaja potrebno je proveriti brzinu upload-a internet konekcije na lokaciji sa koje će se raditi livestreaming. kakva je konekcija dostupna i da li je testirana? Da li postoji rezervna (backup) internet konekcija ukoliko glavna otkaže? Minimalna brzina uploada na kvalitetnim internet konekcijama potrebna za streaming iznosi 1,5 Mbps.

Kapacitet servera je naša briga. Koristimo servere koji mogu da podnesu i najveće opterećenje be uticaja na kvalitet livestreaminga.

Mogućnosti potencijalne publike: Pre emitovanja događaja potrebno je istražiti kapacitete konekcije Vaše ciljane publike. Da li većina njih ima ADSL, kablovski, WiFi ili čak dial-Up internet konekciju? koje Media Player-e imaju instalirane na svojim kompjuterima?

Na cenu livestreaminga utiče nekoliko osnovnih faktora:

  • trajanje događaja
  • broj i vrsta kamera
  • kvalitet slike koji želite da emitujemo
  • broj gledalaca
  • troškovi internet konekcije (da li se koristi postojeća internet konekcija ili mi dovodimo svoju)