Kilobajt (Kilobyte - KB)

Kilobajt, je oznaka koja se koristi u računarstvu za označavanje količine memorije. To je, zapravo, oznaka za 210 veću jedinicu od bajta - osnovne jedinice za količinu memorije u računarstvu.

1 KB (1 kilobajt) = 210B (bajta) = 1024B (bajta)