IP adresa

IP adresa – je adresa vašeg sajta u numeričkom formatu. IP znači Internet protokol i on je glavno sredstvo adresiranja svih kompjutera spojenih na internet. IP adresa ima do 12 brojeva i to u sledećem formatu. 255.255.255.255.