FTP

File Transfer Protocol - protokol koji omogućuje prenos datoteka na internetu. Često ga koriste web masteri za ažuriranje web sajtova

Standard način za prenos datoteka sa jednog na drugi kompjuter preko interneta i drugim TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) mrežama.

Takođe i naziv za različite kompjuterske programe koji implementiraju protokol za prenos datoteka.Besplatan FTP Client program Filezilla možete preuzeti klikom na sličicu ispod.