Frajštend (opsecanje po konturi)

Frajštend ili opsecanje po konturi je termin kolikvijalno usvojen u dizajnerskim krugovima i označava proces u obradi fotografije u kojem se objekat izdvaja od pozadine.

Primer (levo je original slika, a desno nakon "frajštenda"):