Container (kontejner)

Deo sajta koji sadrži header, navigaciju, content  i footer.

To je svojevrsni okvir za sliku koji drži sadržaj te slike odnosno samu ilustraciju ili fotografiju.

Kontejner služi za „uramljivanje“ sadržaja stranice i svih ostalih grafičkih ili multimedijalnih elemenata.