Brend (Brand)

Brend je, najkraće rečeno, reputacija formirana od strane klijenata ili potrošača.

To je njihovo mišljenje o Vama, vašem preduzeću, proizvodu ili usluzi. Ta reputacija je rezultat zbira Vašeg vizuelnog identiteta (čiji je logo važan deo), poruka koje šaljete, kvaliteta proizvoda ili usluge koje nudite, kao i svih Vaših postupaka.

Brend nije isto što i identitet.

Identitet je skup svih aktivnosti koje preduzimate sa ciljem da Vas javnost prepozna na način na koji Vi to želite.

Znači, Vi ili vaš dizajner ne možete da kreirate brend. Samo javnost to može, i to je razlika.

Identitet formirate sami, reputaciju svi ostali kao rezultat niza uticaja, od kojih je najvažniji upravo Vaš.