Background (pozadina sajta)

Deo sajta koji se nalazi van tzv. containera (okvira u kome se nalaze header, navigacija, content  i footer).

Najčešće je to fotgrafija sastavljena iz jednog ili više delova  koji se ponavljaju (seamless pattern - ponavljanje se koristi da bi se sajt brže otvorio - "učitao", tj. da pozadina ne bi bila memorijski velika - "teška").

Pozadina najčešće ne sadrži tekstuane sadržaje.