ADSL

Asymmetric Digital Subscriber Line -internet konekcija preko postojećih telefonskih linija, ali sa puno većim brzinama.